Chúng Tôi Có Chuyên Môn Tìm Giải Pháp

 • Luật sư tham gia tố tụng, bảo vệ, bào chữa, đại diện trong các vụ án hình sự, dân sự, đất đai, kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân gia đình, thừa kế …
 • Tư vấn pháp luật dân sự, đất đai, hình sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, lao động, hành chính, thuế.
 • Luật sư tham giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua trọng tài thương mại.
 • Luật sư tư vấn, tham gia tố tụng kiện đòi tài sản, giải quyết các khoản nợ khó đòi….
 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trong nước;
 • Dịch vụ tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài;
 • Dịch vụ xin cấp các loại giấy phép con cho doanh nghiệp;
 • Dịch vụ tư vấn pháp luật về thuế;
 • Dịch vụ mua bán pháp nhân doanh nghiệp;
 • Chia tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân.
 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trong nước;
 • Dịch vụ tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài;
 • Dịch vụ xin cấp các loại giấy phép con cho doanh nghiệp;
 • Dịch vụ tư vấn pháp luật về thuế;
 • Dịch vụ mua bán pháp nhân doanh nghiệp;
 • Chia tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân.
 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trong nước;
 • Dịch vụ tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài;
 • Dịch vụ xin cấp các loại giấy phép con cho doanh nghiệp;
 • Dịch vụ tư vấn pháp luật về thuế;
 • Dịch vụ mua bán pháp nhân doanh nghiệp;
 • Chia tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân.

Luật hôn nhân và gia đình là ngành luật điều chỉnh các quan hệ nhân thân, tài sản và thừa kế phát sinh từ hôn nhân, gia đình, bao gồm các lĩnh vực chính sau:

 • Giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong hôn nhân. Quan hệ huyết thống
 • Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con, Nuôi dưỡng, giáo dục con, Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con, Xác định cha, mẹ, con
 • Tài sản chung của vợ chồng, Chia tài sản khi ly hôn
 • Nhận con nuôi
 • Dịch vụ tư vấn đăng ký cấp sổ đỏ, sang tên sổ đỏ;
 • Soạn thảo di chúc, đơn khởi kiện, hợp đồng kinh tế, văn bản khác…
 • Luật sư tham giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua trọng tài thương mại.
 • Luật sư tư vấn, tham gia tố tụng kiện đòi tài sản, giải quyết các khoản nợ khó đòi….
 • Luật sư, tư vấn tham gia đàm phán, làm việc với ngân hàng giải quyết các khoản nợ chậm trả của khách hàng.

Tham gia bào chữa…

Tư vấn pháp luật dân sự

Soạn thảo di chúc…

tư vấn pháp luật về thuế

Giấy phép con cho doanh nghiệp

Tư vấn tham gia đàm phán, làm việc với ngân hàng

Thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài

Soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng kinh tế…

TIN TỨC

Luật sư Hồ Văn Sơn Tư Vấn Pháp Luật Liên Quan đến hình thức Phone Farm – VTC News

(VTC News) – Một bộ Phone Farm 20 máy điện thoại rác giá từ 20 – 25 triệu đồng bao gồm chi phí vận hành sẽ giúp chủ nhân thao túng hàng triệu lượt tương tác trên các mạng xã hội. Bùng nổ dịch vụ tăng tương tác ảo Hàng nghìn ...

LOGO ĐỐI TÁC